Menu
Hello welcome to 12GOLD

รับพัฒนา Application, Mobile, Website, Web Application

ขั้นตอนดำเนินงาน

Process Services

เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กรของลูกค้า

ประเมินราคา

เมื่อได้รับความต้องการจากลูกค้าเบื้องต้น ทีมงานจะนำข้อมูลมาประเมินราคา และจัดทำใบเสนอราคา

รับความต้องการจากลูกค้า

รับข้อมูลเริ่มต้นจากลูกค้า สามารถติดต่อ info@12gold@net หรือ @12gold

เริ่มการทำงาน

เมื่อทีมงานได้รับการอนุมัติเพื่อการทำงาน ทางทีมงานจะนัดเข้าพบเพื่อดำเนินการเริ่มดำเนินงาน

ทดสอบระบบ

เมื่อทีมงานได้ทำงานจนครบขั้นตอนการทำงานเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นการทดสอบระบบครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน

บริการชองเรา

OUR SERVICES

เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กรของลูกค้า

รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น

รับเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านต่างๆ เช่น ERP, MRP, CRM ฯลฯ เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านทรัพยากร และขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร โดยการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น ให้สอดคล้องกับองค์กร และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กรให้ทันสมัย

ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ อีกทั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้งานแอพพลิชั่นได้ทุกที ทุกเวลา โดยทีมพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กรให้ทันสมัย

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์เว็บแอพพลิเคชั่น

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอีกช่องทางหนึ่ง ของธุรกิจ โดยการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วทุกมุมโลก การออกแบบ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยใหม่

ที่ปรึกษาด้านไอที

ให้คำปรึกษาด้านไอที ด้วยทีมงานมืออาชีพ จากประสบการณ์ทำงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

จัดอบรมด้านซอท์ฟแวร์ และ ไอที

จัดอบรม จัดสอนในวิชาด้านเทคโนโลยี และไอที อาทิเช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบฐานข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐาน เป็นต้น

รับออกแบบติดตั้งระบบ NETWORK, ระบบ LAN, โทรศัพท์ , ไฟฟ้า

ให้คำปรึกษาด้านเน็ตเวิร์ค และระบบ LAN พร้อมรับติดตั้ง SERVER ด้วยทีมงานที่เชี่ยวจากประสบการณ์ทำงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด งานเดินสายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงงานระบบไฟฟ้า โดยทีมงานมืออาชีพ

ผลงานของเรา

OUR CLIENT

ผลงานสำหรับการพัฒนาโปรแกรม ทำ WEB APPLICATION, MOBILE APP, งานระบบ LAN, NETWORK, โทรศัพท์, ไฟฟ้า

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล :

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

iBugLife

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ระบบ ERP

AMERICAN-EUROPEAN PRODUCTS CO.,LTD.

ระบบเฝ้าระบบภาวะวิกฤต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ระบบเฝ้าระวังการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,
+ โรงไฟฟ้าเขื่อนขุนด่านปราการชล,
+ โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่กลอง Unit1
+ โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่กลอง Unit2
+ โรงไฟฟ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์,

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และการมีงานทำของบัณฑิต (Data Mining)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯระบบรายงาน Daily Report

ระบบรายงาน Daily Report เชื่อมต่อกับระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : บริษัท ทรัสท์ คอนโทรล จำกัดb

ระบบ Supply Chain Management

บริษัท สตาร์ลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ระบบบริหารและจัดการต้นทุนบ้าน, ระบบบริหารและจัดการโปรโมชั่น ฯบฯ

บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ระบบบริหารและจัดการเชื่อมต่อระบบ CRM - SAP

บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ติดตั้ง บำรุงรักษา ห้องเรียนภาษา

โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม

ติดตั้งระบบ LAN , INTERNET , โทรศัพท์

บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (นวนคร)
บริษัท เอสที เพาว์เวอร์ จำกัด

ติดต่อเรา

ONETWOGOLD INTERGROUP CO.,LTD.

email :info@12gold.net , Phone: 02-0066699 , Mobile : 099-489-1212

บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

28/2 หมู่ที่ 4 ตำบล โพนทอง อำเภอหนองแค สระบุรี 18250email :info@12gold.net , Phone: 02-0066699 , Mobile : 099-489-1212

สามารถดาวน์โหลด Application ได้ฟรี

Download the app now. Available on the: